ληξηΟι Έλεγχοι Προόδου του Γ΄ τριμήνου,  οι Τίτλοι Προόδου και οι Τίτλοι Σπουδών (Απολυτήρια) θα δοθούν την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2016 από τις 08.30 έως τις 10.30. Πριν από την επίδοση της βαθμολογίας θα προηγηθεί σύντομη ενημέρωση προς τους γονείς από τη Διευθύντρια του σχολείου, που θα γίνει σύντομος απολογισμός της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και ενημέρωση για τα δεδομένα που διαμορφώνουν τον προγραμματισμό της ερχόμενης  2016-17.