σχ. δραστ. 15-16Πέραν των αμιγώς διδακτικών δραστηριοτήτων που προσδιορίζονται επαρκώς από το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, στο σχολείο μας πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον, την αγωγή υγείας, τον πολιτισμό κ.λπ. με σκοπό την ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών μας, έτσι ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά (βλ. σχετ. άρθρο 1 του Ν. 1566/1986 για το σκοπό της Α/βάθμιας Εκπ/σης).

Για την τρέχουσα σχολική χρονιά έχουν εγκριθεί τα ακόλουθα σχέδια σχολικών δραστηριοτήτων:

• «Από τις σπηλαιογραφίες στα e-books και από τη σβούρα στο minecraft», (Πολιτιστικό Θέμα), υπεύθυνη εκπαιδευτικός Χαλατσά Κ. ΠΕ19-20, Τμήμα: Ε1 και Ε2
• «Κλικ με όριο κίνδυνοι στο περιθώριο», (Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας), υπεύθυνη εκπαιδευτικός Χαλατσά Κ. ΠΕ19-20, Τμήμα: ΣΤ1 και ΣΤ2
• «Γνωριμία με τον Αγγλικό Πολιτισμό», (Πολιτιστικό Θέμα), υπεύθυνη εκπαιδευτικός Κελαϊδή Μαρία ΠΕ06, Τμήμα: Ε2
• «Η τερηδόνα έκλεψε την οδοντόβουρτσα», (Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας), υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Τσαπράζη Αθηνά ΠΕ70 και Λάλου Μαρία ΠΕ16, Τμήμα: Α1
• «Η τερηδόνα έκλεψε την οδοντόβουρτσα», (Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας), υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Κουλιάμπα Ευαγγελία ΠΕ70 και Λάλου Μαρία ΠΕ16, Τμήμα: Α2
• «Με το βιβλίο μου στο χέρι, το παιχνίδι στο μυαλό το ταξίδι μου αρχινώ…», (Πολιτιστικό Θέμα), υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Τσάνου Αφροδίτη ΠΕ70 και Μπαζιάνου Χρύσα ΠΕ11, Τμήμα: Β3
• «Ο υπέροχος εαυτός μου και η σχέση του με τους άλλους», (Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας), υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Τάγαρη Παναγιώτα ΠΕ70 και Μπαζιάνου Χρύσα ΠΕ11, Τμήμα: Β2
• «Ο κήπος με τα συναισθήματα ΙΙ», (Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας), υπεύθυνη εκπαιδευτικός Καργιώτου Όλγα ΠΕ70, Τμήμα: Β1
• «Το σπίτι των παιδιών», (Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας), υπεύθυνη εκπαιδευτικός Σωτηρακοπούλου Ελένη ΠΕ70, Τμήμα: Γ1
• «Ο κήπος με τις 11 γάτες», (Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας), υπεύθυνη εκπαιδευτικός Σωτηρακοπούλου Ελένη ΠΕ70, Τμήμα: Ε2
• «Ο κήπος με τις 11 γάτες», (Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας), υπεύθυνη εκπαιδευτικός Βαστάκη Μαρία ΠΕ70, Τμήμα: Ε1
• «Έχω δικαίωμα στο μέλλον της Γης», (Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης), υπεύθυνες εκπαιδευτικοί Κόρμπη Ιωάννα ΠΕ70 και Μπαλανίκα Αφροδίτη ΠΕ70, Τμήματα: ΣΤ2-ΣΤ1
• «Παιδικά παιχνίδια ενός άλλου καιρού», (Πολιτιστικό Θέμα), υπεύθυνη εκπαιδευτικός Γιαννουράκου Ελένη ΠΕ70, Τμήμα: Ε3
• «Ρυθμοί οικοδόμησης χριστιανικών ναών», (Πολιτιστικό Θέμα), υπεύθυνη εκπαιδευτικός Γιαννουράκου Ελένη ΠΕ70, Τμήμα: Ε3
Επίσης, το σχολείο συμμετέχει στο Τοπικό Θεματικό Δίκτυο Αγωγής και Προαγωγής της Υγείας «Δικτυώσου στο Ασφαλές και Ανοιχτό Σχολείο για όλους».