Την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση προς τιμή των Τριών Ιεραρχών από τους  μαθητές του Γ1 με υπεύθυνο εκπαιδευτικό τον δάσκαλο του τμήματος κ. Πρέντο Κώστα. Την εκδήλωση παρουσίασαν την α΄ διδακτική ώρα στους μαθητές των  Α,  Β΄ και Γ΄τάξεων και τη β΄διδακτική ώρα στους μαθητές των Δ΄, Ε΄και ΣΤ΄τάξεων. Στη συνέχεια, μοιράστηκαν σε όλα τα παιδιά άρτοι και το πρόγραμμα του Πρωινού και του Ολοήμερου συνεχίστηκε κανονικά.

Διαβάστε εδώ το σχετικό μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.