Την Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016 στις 11.10 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η α΄ άσκηση ετοιμότητας για σεισμό κατά τη διάρκεια του μαθήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του «Σχεδίου Ενεργειών για τη διαχείριση σεισμικού κινδύνου».