Την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε ο προγραμματισμένος, προληπτικός,  οδοντιατρικός έλεγχος των μαθητών του σχολείου. Οι γονείς πρέπει να  λάβουν υπ΄όψιν τις παρατηρήσεις της οδοντιάτρου,  που αναφέρονται στο σχετικό έντυπο που δόθηκε στους μαθητές και να προβούν στις απαραίτητες  ενέργειες.