δασκάλα

Από σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2015 στο Γ3 θα διδάσκει η κ. Βασιλείου Ευγενία, λόγω μακροχρόνιας άδειας της μέχρι τώρα δασκάλας του τμήματος.