εκκλησ. σχολειοΟι γονείς/κηδεμόνες που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε κάποιο από τα Εκκλησιαστικά Γυμνάσια ή Εκκλησιαστικά Λύκεια, οφείλουν να προσκομίσουν στους διευθυντές τους τα εξής:

1. Σχετική αίτηση,
2. Απολυτήριο τίτλο (δημοτικού ή γυμνασίου αντίστοιχα),
3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα,
4. Συστατική επιστολή του επιχώριου Μητροπολίτη.
Η επιλογή φοίτησης σε Εκκλησιαστικό Σχολείο δεν περιορίζεται από την περιοχή διαμονής του μαθητή/τριας ή των γονέων/κηδεμόνων του. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.