Διδακτικό Ωράριο Πρωινής Λειτουργίας

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  
07.00 – 07.1507.15 – 08.00 15΄45΄ Υποδοχή μαθητών Πρωινή προαιρετική ζώνη
08.00 – 08.10 10΄ Υποδοχή μαθητών
08.10 – 09:40 90΄ 1η διδακτική περίοδος
09:40 – 10:00 20΄ διάλειμμα
10:00 – 11:30 90΄ 2η διδακτική περίοδος
11:30– 11:45 15΄ διάλειμμα
11:45 – 12:25 40΄ 5η διδακτική ώρα
12:25 – 12:35 10΄ διάλειμμα
12.35– 13:15 40΄ 6η διδακτική ώρα
13:15– 13:25 10΄ διάλειμμα
13:25 -14:00 35΄ 7η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού  προγράμματος)
14:00 – 14:05 Διάλειμμα – Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος
14:05 – 14:40 35΄ φαγητό- χαλάρωση
14:40 – 14:50 10΄ διάλειμμα
14:50 – 15:30 40΄ 8η διδακτική ώρα
15:30 – 15:40 10΄ Διάλειμμα
15:40 – 16:15 35΄ 9η διδακτική ώρα(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8: 10  και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.

 

 Αναμόρφωση Ωρολογίου Προγράμματος

Κατανομή του χρόνου ανά διδακτικό αντικείμενο

       

ΤΑΞΕΙΣ

   
Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

ΣΤ΄

1.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

2

2

2

2

2.

ΓΛΩΣΣΑ

10

10

8

8

7

7

3.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

5

4

4

4

4

4.

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

2

2

2

5.

ΜΕΛΕΤΗ του ΠΕΡΙΒΑΛ.

4

4

3

3

6.

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

2

2

7.

ΦΥΣΙΚΑ

3

3

8.

ΚΟΙΝ.&ΠΟΛ. ΑΓΩΓΗ

1

1

9.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ -Εικαστικά

-Μουσική

-Θεατρική Αγωγή

(5)

2

2

1

(5)

2

2

1

(3)

1

1

1

(3)

1

1

1

(3)

1

1

1

(3)

1

1

1

10.

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

4

4

4

4

2

2

11.

ΑΓΓΛΙΚΑ

2

2

4

4

4

4

12.

EYEΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ-ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

4

    4

3

3

1

1

13.

2η ΞΕΝΗ  ΓΛΩΣΣΑ

 

 

 

 

2

2

14.

 Τ.Π.Ε.

1

1

2

2

2

2

 ΣΥΝΟΛΟ

35

35

35

35

35

35

 

 Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα

  • Στις τάξεις  Α΄ και Β΄,   η  μία (1)  ώρα  του γλωσσικού μαθήματος  θα  διατίθεται   για   Φιλαναγνωσία.
  • Στις   τάξεις   Γ΄, Δ΄, Ε΄, Στ΄  η  μία (1)  ώρα  του γλωσσικού μαθήματος  θα  διατίθεται   για   Φιλαναγνωσία.
  • Αύξηση κατά 1 ώρα του μαθήματος των μαθηματικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις.
  • Αισθητική Αγωγή : Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή. Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται από τον δάσκαλο της τάξης, εφόσον δεν υπάρχει εκπαιδευτικός αντίστοιχης ειδικότητας. Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εφόσον δεν υπάρχει, από δάσκαλο της τάξης και αυξάνεται κατά 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις. Το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής  διδάσκεται 1 ώρα για κάθε τάξη από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου και εισάγεται ως υποχρεωτικό διδακτικό αντικείμενο του Ωρολογίου Προγράμματος.
  • Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται κατά 2 για τις Α΄, Β΄ , Γ΄ και  Δ΄ τάξεις.

Στις τάξεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄  η  μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής θα      διατίθεται για  Χορούς.

  • Προστίθεται το μάθημα των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις για 2 ώρες και αυξάνεται κατά 1 ώρα για τις υπόλοιπες τάξεις.
  • Προστίθεται το μάθημα των Τ.Π.Ε.  για  1 ώρα στις Α΄& Β΄ τάξεις και 2 ώρες εβδομαδιαίως στις υπόλοιπες  τάξεις (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄).
  • Στην Ευέλικτη Ζώνη/Βιωματικών Δράσεων αναπτύσσονται διαθεματικά προγράμματα με πρωτοβουλία του κάθε εκπαιδευτικού.

Στην Α΄ τάξη : Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ/ΒΔ, θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν  σε θέματα Αγωγής Υγείας.

Στην Β΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ/ΒΔ,  θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν  σε θέματα Διατροφικών Συνηθειών.

Στην Γ΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ/ΒΔ,  θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν  σε θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής.

Στην Δ΄ τάξη: Η μία διδακτική ώρα της ΕΖ/ΒΔ,  θα διατίθεται για δραστηριότητες που αφορούν  σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης.

Τις ώρες  της  ΕΖ/ΒΔ θα μπορούν να αναλαμβάνουν και εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων.