Στη σελίδα αυτή θα δημοσιεύονται πληροφορίες και ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τις δραστηριότητες του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του σχολείου μας.