Η δασκάλα του τμήματος ΣΤ1 κ. Μπαλανίκα Αφροδίτη πραγματοποίησε, την Τρίτη 5 Απριλίου 2016, το μάθημα της Φυσικής στην Αίθουσα του Χημείου.  Άλλη μια βιωματική διδασκαλία, που απόλαυσαν τα παιδιά.

 

Η δασκάλα του τμήματος ΣΤ2 κ. Κόρμπη Γιάννα πραγματοποίησε, την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016, το μάθημα της Φυσικής στην Αίθουσα του Χημείου. Τα παιδιά μέσω της βιωματικής και ομαδοσυνεργατικής διδακτικής μεθόδου, μαθαίνουν “πώς να μαθαίνουν” και το απολαμβάνουν.