Εγγραφές στην Α΄τάξη Δημοτικού για το σχολικό έτος 2015-2016

εγγραφές 2015

 

Εγγραφή μαθητών στην Α’ τάξη για το σχολ. έτος 2015-16

(Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ. αριθμ. πρωτ. : Φ.6/1064/76958/Δ1/14-05-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΟΠΑΙΘ)

 

Ποιους μαθητές αφορά; Στην Α’ τάξη του δημοτικού για τη σχολική χρονιά 2015-2016 εγγράφονται μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009.
Πότε γίνονται οι εγγραφές; Από 2 έως και 19  Ιουνίου 2015 (από τις 08:30-11:30)
Ποιος κάνει την εγγραφή; Την εγγραφή του μαθητή κάνει ο γονέας ή ο νόμιμος κηδεμόνας αυτού. Σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων την εγγραφή κάνει αυτός που έχει την επιμέλεια.
Πληροφορίες  2106140681

 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση – Θα την προμηθευτείτε από το νηπιαγωγείο ή το σχολείο.
  2. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης, σύμφωνα με το διευκρινιστικό έγγραφο της Δ/νσης ΠΕ Β΄ Αθήνας με υπ. αριθμ. πρωτ.:  4053/15-05-2015.
  3. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο να φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια – (Το γαλάζιο βιβλιάριο υγείας του παιδιού).
  4. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας– Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας όπως: συμβόλαιο μίσθωσης ακινήτου, φορολογική δήλωση, λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κινητής τηλεφωνίας. Για τις περιπτώσεις όπου δεν καταγράφεται ειδικώς η διεύθυνση κατοικίας, συμπληρώνεται από τον γονέα/κηδεμόνα υπεύθυνη δήλωση που χορηγείται από το σχολείο.
  5. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου– Χορηγείται από το νηπιαγωγείο. Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της βεβαίωσης, οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης ΠΕ, αναφέροντας τους λόγους μη φοίτησης και ο μαθητής εγγράφεται κατόπιν σχετικής έγκρισης.
  6. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή & Φύλλο Ιατρικής εξέτασης – Θα προμηθευτείτε τά έντυπα από το νηπιαγωγείο ή το σχολείο.
  7. Για τους αλλοδαπούς μαθητές, πιστοποιητικό γέννησης επίσημα μεταφρασμένο ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα.

Χωροταξικά όρια του 9ου Δ. Σχ. Αμαρουσίου

Με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Αμαρουσίου και της Διεύθυνσης ΠΕ Β΄ Αθήνας τροποποιήθηκαν τα χωραταξικά όρια του σχολείου μας, τα οποία έχουν ως εξής:

9° ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Οδός Περικλέους (μονά-ζυγά στο 1° Δημοτικό Σχολ. Αμαρουσίου), Στέφανου Δραγούμη, Κυρήνειας, Χαρ. Τρικούπη (από Θεμιστοκλέους έως Μεσολογγίου μονά-ζυγά στο 16° Δ. Σχ, Αμαρουσίου), Μεσολογγίου (από Ρ. Φεραίου έως Κρήτης μονά-ζυγά στο 16° Δημ. Σχολ. Αμαρουσίου, Κρήτης (από Μεσολογγίου έως Νερατζιωτίσσηςμονά-ζυγά στο 16° Δημ. Σχολ. Αμαρουσίου), Νερατζιωτίσσης (ζυγά), Ανδρέα Παπανδρέου (μέχρι Αιγαίου), Αιγαίου, Βύρωνος (μέχρι Λάμπρου Κατσώνη),
Ναυαρίνου (εκτός 2-6 που ανήκει στην Πεύκη).

Το 9ο και 11ο Νηπιαγωγείου του Δήμου Αμαρουσίου ακολουθεί τα όρια του 9ου Δ. Σχ. Αμαρουσίου.

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση