Στη σελίδα αυτή θα δημοσιεύονται πληροφορίες και ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τις δραστηριότητες του  Δήμου Αμαρουσίου.