9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας

Σχολικό έτος 2021-2022

Διευθυντής: Τσέτσος Σταύρος

Υποδιευθύντρια Α΄: Νίκου Διαμάντω

Υποδιευθύντρια Β΄: Γιαμούρα Μαρία

Α1: Βουβαλάκη Ευδοξία

Α2: Κελεσίδου Ελισάβετ

Β1: Κεσίδου Σωτηρία

Β2: Νίκου Διαμάντω

Γ1: Μπακόλα Ευδοκία

Γ2: Γιαμούρα Μαρία

Δ1:  Βρίζα Μαρία

Δ2: Ιντζέ Θεοδοσία

Δ3: Σκεύα Μαρία

Ε1: Μαστρογιαννίδης Νικόλαος

Ε2: Λιόγας Αναστάσιος

ΣΤ1: Παπαδοπούλου Δέσποινα

ΣΤ2: Βενετίου Όλγα

Εκπαιδευτικοί ολοημέρου: Τσακιροπούλου Μηνοδώρα, Ιντζέ Θεοδοσία, Σκεύα Μαρία,  Κελεσίδου Ελισάβετ, Μπακόλα Ευδοκία, Παπαδοπούλου Δέσποινα, Κεσίδου Σωτηρία, Λιόγας Αναστάσιος, Βουβαλάκη Ευδοξία, Βενετίου Όλγα, Βρίζα Μαρία

Τμήμα ένταξης: Χαρατσή Χριστίνα

Φυσική Αγωγή:  Δαστερίδης Κωνσταντίνος, Μητσόπουλος Κωνσταντίνος

Αγγλικά: Χατζημιχαηλίδου Σοφία, Μακαρίδου Χριστίνα

Γερμανικά: Καπόγλου Χρυσοβαλάντου

Γαλλικά: Μακρογιαννούδη Ουρανία

ΤΠΕ: Κωσταράς Δήμος

Εικαστικά: Τσαλάγκα Άννα

Θεατρική Αγωγή: Πουταχίδης Ιωάννης

Μουσική: Καραγιάννη Μαρία, Νικολαΐδου Μαγδαληνή, Μπατζόλα Ευαγγελία

Παράλληλη στήριξη: Αργυρίου Αντωνία

 

 

 

 

Σχολικό έτος 2020-2021

Διευθυντής: Τσέτσος Σταύρος

Υποδιευθύντρια Α΄: Νίκου Διαμάντω

Υποδιευθύντρια Β΄: Γιαμούρα Μαρία

Α1: Μπιτζικούδης Απόστολος

Α2: Κεσίδου Σωτηρία

Β1: Ψαρογιάννη Παναγιώτα

Β2: Βενετίου Όλγα

Γ1: Βρίζα Μαρία

Γ2: Ιντζέ Θεοδοσία

Γ3: Σκεύα Μαρία

Δ1:  Λουπάτατζη Ροδόπη

Δ2: Κελεσίδου Ελισάβετ

Ε1: Λιόγας Αναστάσιος

Ε2: Γκορόγια Στυλιανή

ΣΤ1: Μαστρογιαννίδης Νικόλαος

ΣΤ2: Βουβαλάκη Ευδοξία

ΣΤ3: Παπαδοπούλου Δέσποινα

Εκπαιδευτικοί ολοημέρου: Τσακιροπούλου Μηνοδώρα, Ιντζέ Θεοδοσία, Σκεύα Μαρία,  Γκορόγια Στυλιανή, Παπαδοπούλου Δέσποινα, Κεσίδου Σωτηρία, Λιόγας Αναστάσιος, Λουπάτατζη Ροδόπη,

Τμήμα ένταξης: Χαρατσή Χριστίνα

Φυσική Αγωγή:  Δαστερίδης Κωνσταντίνος, Ατζανός Ελευθέριος

Αγγλικά: Χατζημιχαηλίδου Σοφία, Μακαρίδου Χριστίνα

Γερμανικά: Καπόγλου Χρυσοβαλάντου, Παπαδοπούλου Αγοραστή

Γαλλικά: Μακρογιαννούδη Ουρανία

ΤΠΕ: Κωσταράς Δήμος

Εικαστικά: Γιαννακάκη Θεοδώρα

Θεατρική Αγωγή: Καλέργης Δημήτριος

Μουσική: Καραγιάννη Μαρία, Νικολαΐδου Μαγδαληνή, Μπατζόλα Ευαγγελία

Παράλληλη στήριξη: Βασιλειάδου Δέσποινα

Τμήμα υποδοχής ΖΕΠ: Βερέττα Αλεξάνδρα, Νικολίτσα Μιχαέλα

 

 

 Σχολικό έτος 2019-2020

Διευθυντής: Τσέτσος Σταύρος

Υποδιευθύντρια Α΄: Νίκου Διαμάντω

Υποδιευθύντρια Β΄: Γιαμούρα Μαρία

Α1: Ψαρογιάννη Παναγιώτα

Α2: Βενετίου Όλγα

Β1: Κεσίδου Σωτηρία

Β2: Βρίζα Μαρία

Β3: Στερκούδη Χρυσή

Γ1 : Λουπάτατζη Ροδόπη

Γ2: Κελεσίδου Ελισάβετ

Δ1: Λιόγας Αναστάσιος

Δ2: Ινζτέ Θεοδοσία

Ε1: Μαστρογιαννίδης Νικόλαος

Ε2: Βουβαλάκη Ευδοξία

Ε3: Παπαδοπούλου Δέσποινα

Στ1: Σκεύα Μαρία

Στ2: Παπακωστίδου Ευαγγελία

Εκπαιδευτικοί ολοημέρου: Μπιτζικούδης Απόστολος, Κελεσίδου Ελισάβετ, Βρίζα Μαρία, Ψαρόγιαννη Παναγιώτα, Λουπάτατζη Ροδόπη, Λιόγας Αναστάσιος, Δαστερίδης Κωνσταντίνος, Χατζημιχαηλίδου Σοφία, Μακαρίδου Χριστίνα

Τμήμα ένταξης: Χαρατσή Χριστίνα

Ενισχυτική διδασκαλία: Νίκου Διαμάντω, Γιαμούρα Μαρία

Φυσική Αγωγή: Νικολίτσας Ιωάννης/ Δαστερίδης Κωνσταντίνος

Αγγλικά: Χατζημιχαηλίδου Σοφία/ Μακαρίδου Χριστίνα

ΤΠΕ: Κωσταράς Δήμος

Γερμανικά: Καραγιάννη Αγνή, Καπόγλου Χρυσοβαλλάντου

Γαλλικά: Μακρογιαννούδη Ουρανία, Δούρου Ραλλού

Εικαστικά: Τσαλαμάνης Γεώργιος

Θεατρική Αγωγή: Δανός Ευστράτιος

Μουσική: Ελευθεριάδου Όλγα

Παράλληλη στήριξη: Βασιλειάδου Δέσποινα, Κωνσταντίνου Φωτεινή

Τμήμα υποδοχής ΖΕΠ: Καϊκή Ξανθή

Σχολικό έτος 2018-2019

Διευθυντής: Τσέτσος Σταύρος

Υποδιευθύντρια Α΄: Νίκου Διαμάντω

Υποδιευθυντής Β΄: Καλλιτσάρης Χρήστος

Α1: Κεσίδου Σωτηρία

Α2: Βρίζα Μαρία

Α3: Στερκούδη Χρυσή

Β1: Τσακιροπούλου Μηνοδώρα

Β2: Βενετίου Όλγα

Γ1 : Κυριαζίδου Γεωργία

Γ2: Ιντζέ Θεοδοσία

Δ1: Καλλιτσάρης Χρήστος

Δ2: Κελεσίδου Ελισάβετ

Δ3: Βουβαλάκη Ευδοξία

Ε1: Σκεύα Μαρία

Ε2: Κοκκίνης Βασίλειος

Ε3: Γκορόγια Στυλιανή

Στ1:Παπαδοπούλου Δέσποινα

Στ2: Μαστρογιαννίδης Νικόλαος

Υπεύθυνος ολοημέρου: Μπιτζικούδης Απόστολος

Τμήμα ένταξης: Χαρατσή Χριστίνα

Ενισχυτική διδασκαλία: Νίκου Διαμάντω, Γιαμούρα Μαρία

Φυσική Αγωγή: Νικολίτσας Ιωάννης/ Δαστερίδης Κωνσταντίνος

Αγγλικά: Χατζημιχαηλίδου Σοφία/ Μακαρίδου Χριστίνα

ΤΠΕ: Κωσταράς Δήμος

Γερμανικά: Καραγιάννη Αγνή, Δήλλη Άννα

Εικαστικά: Φωτοπούλου Παναγιώτα

Θεατρική Αγωγή: Καλέργης Δημήτριος

Μουσική: Τσελίκη Εύη, Νικολαϊδου Μαγδαληνή, Μπατζόλα Ευαγγελία

Παράλληλη στήριξη: Γκάκου Κατερίνα, Σεφεριάδου Σοφία

Τμήμα υποδοχής ΖΕΠ: Παναγιωτίδου Κατερίνα, Λαλικίδου Ζωή

ΕΒΠ: Τζιέρτζη Μαργαρίτα

Σχολικό έτος 2017-2018

Διευθυντής: Τσέτσος Σταύρος

Υποδιευθύντρια: Νίκου Διαμάντω

Α1: Τσακιροπούλου Μηνοδώρα

Α2: Βενετίου Όλγα

Β1: Κεσίδου  Σωτηρία

Β2: Βρίζα Μαρία

Γ1: Καλλιτσάρης  Χρήστος

Γ2: Κελεσίδου Ελισάβετ

Γ3: Βουβαλάκη Ευδοξία

Δ1: Ιντζέ Θεοδοσία

Δ2: Σκεύα Μαρία

Δ3: Σκεύας Χρήστος

Ε1: Παπαδοπούλου Δέσποινα

Ε2: Μαστρογιαννίδης Νικόλαος

Στ1:Χατζησάββα Φωτεινή

Στ2:Γιαμούρα   Μαρία

Στ3: Μπιτζικούδης Απόστολος

Φυσική Αγωγή: Νικολίτσας Ιωάννης/ Δαστερίδης Κωνσταντίνος

Αγγλικά: Χατζημιχαηλίδου Σοφία/ Μακαρίδου Χριστίνα

Γαλλικά: Δούρου Ραλλού

Γερμανικά: Καπόγλου Χρυσοβαλάντου, Παπαγιάννη Δήμητρα

ΤΠΕ: Κωσταράς Δήμος

Εικαστικά: Μέριανος Γεώργιος

Θεατρική Αγωγή:Καϊάφα Ελένη

Μουσική: Μιλπάνη Βασιλική

Τμήμα ένταξης: Χαρατσή Χριστίνα

Παράλληλη στήριξη:Πλουμίδης Χρήστος, Γκιουρτζίδου Σοφία

Τμήμα υποδοχής ΖΕΠ: Μυλωνά Χριστίνα

ΕΒΠ:

Σχολικό έτος 2016-17

Διευθυντής Στρατούδης Ιωάννης

Υποδιευθύντρια Μπακόλα Ευδοκία

Α1: Κεσίδου Σωτηρία

Α2: Βρίζα Μαρία

Β1: Τσακιροπούλου Μηνοδώρα

Β2: Βενετίου Όλγα

Β3: Κελεσίδου Ελισσάβετ

Γ1: Ιντζέ Θεοδοσία

Γ2: Νίκου Διαμάντω

Γ3: Μπακόλα Ευδοκία

Δ1: Καλλιτσάρης Χρήστος

Δ2: Βουβαλάκη Ευδοξία

Ε1: Τσέτσος Σταύρος

Ε2: Γιαμούρα Μαρία

Ε3: Σκεύας Χρήστος

Στ1: Παπαδοπούλου Δέσποινα

Στ2: Μαστρογιαννίδης Νικόλαος

Στ3: Σκεύα Μαρία

Φυσική Αγωγή: Νικολίτσας Ιωάννης/ Δαστερίδης Κωνσταντίνος

Αγγλικά: Χατζημιχαηλίδου Σοφία/ Μακαρίδου Χριστίνα

Γαλλικά: Καλογιαντσίδου Ιωάννα

Γερμανικά: Καραγιάννη Αγνή/Καπογλου Χρυσοβαλάντο

ΤΠΕ: Τζίμας Πέτρος

Εικαστικά: Κωστίδου Καλλιόπη

Θεατρική Αγωγή: Χάινα Δήμητρα

Μουσική: Μιλπάνη Βασιλική

Τμήμα ένταξης: Χαρατσή Χριστίνα

Παράλληλη στήριξη: Γκιουρτζίδου Σοφία / Βουλγαρίδου Ιωάννα

Τμήμα υποδοχής ΖΕΠ: Μαρκάκη Μαριάνα

ΕΒΠ: Θεοδωράτου Ευαγγελία


Σχολικό έτος 2015-16

Διευθυντής Στρατούδης Ιωάννης

Υποδιευθύντρια Μπακόλα Ευδοκία

Α1: Τσακιροπούλου Μηνοδώρα

Α2: Βενετίου Όλγα

Α3: Κελεσίδου Ελισσάβετ

Β1: Βρίζα Μαρία

Β2: Μπακόλα Ευδοκία

Β3: Κεσίδου Σωτηρία

Γ1: Καλλιτσάρης Χρήστος

Γ2: Βουβαλάκη Ευδοξία

Δ1: Ιντζέ Θεοδοσία

Δ2: Νίκου Διαμάντω

Δ3: Σκεύας Χρήστος

Ε1: Παπαδοπούλου Δέσποινα

Ε2: Μαστρογιαννίδης Νικόλαος

Ε3: Σκεύα Μαρία

Στ1: Τσέτσος Σταύρος

Στ2: Γιαμούρα Μαρία

Ολοήμερο: Χατζησάββα Φωτεινή

Φυσική Αγωγή: Νικολίτσας Ιωάννης/Βλάχου Αναστασία/Μαρκίδου Ευδοξία

Αγγλικά: Χατζημιχαηλίδου Σοφία/Λασκαρίδου Παναγιώτα/Γούσιος Φώτιος

Γαλλικά: Δούρου Ραλλού/Παπαχρήστου Θοεδώρα

Γερμανικά: Καραγιάννη Αγνή/Ουζουνίδου Σεβαστή

ΤΠΕ: Ιωάννου Βασιλική

Εικαστικά: Κωστίδου Καλλιόπη

Θεατρική Αγωγή: Πεοβίτου Αμαλία/Χονδρογιάννη Μάγδα

Μουσική: Μιλπάνη Βασιλική

Τμήμα ένταξης: Χαράτση Χριστίνα

Παράλληλη στήριξη: Καργιωτίδης Απόστολος/Αγγελίδου Νίκη

Ενισχυτική διδασκαλία: Χαλήλ Μπερκέρ

ΕΒΠ: