9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Τάξη Δ΄