9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Τάξη Β΄