9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Σχολική νομοθεσία

Νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των σχολείων

Γενικά θέματα

νόμος 1566

Νόμος 4547 του 2018 περί επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Καθορισμός καθηκόντων ΦΕΚ 1340_2002 Στελεχών και συλλόγου διδασκόντων

ΔΕΠΣ, ΑΠΣ 2003

ΔΕΠΣ, ΑΠΣ 2003 Μέρος δεύτερο

Άδειες εκπαιδευτικών

πδ 79 με ενσωματωμένες τις τροποποιήσεις.

Νόμιμη σύσταση των ΕΔΕΑΥ και καθορισμός των ιδι−ΦΕΚ B 315_2014

Τροποποιημένη νομοθεσία του 2016 για το κυλικείο

ΖΕΠ

ΖΕΠ1

Προγραμματισμός 2017-2018

ΠΔ 79 του 2017

Ρύθμιση θεμάτων σχολικής επιτροπής

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ Β΄ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 2017-18

 

Ειδική Αγωγή

Συνεκπαίδευση

Φάκελοι ατομικών στοιχείων

Ρυθμιση θεμάτων ειδικής αγωγής και εκπαιδευσης Ν.44522017(ΦΕΚ17Α)

Παράλληλη στήριξη αυτιστικών παιδιών

Ένταξη και φοίτηση ατόμων με ειδικές ανάγκεςΦΕΚ B 1319_2002

Έγκριση παράλληλης στήριξης μαθητών για ΕΒΠ και Σχολικό Νοσηλευτή για το σχολικό έτος 2017-2018

Ειδική Αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες ΦΕΚ A 199_2008

αιτησεις και έγκριση παράλληλης στήριξης