9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Προγραμματισμένες επισκέψεις – δράσεις για το έτος 2018 – 19

Α Τάξη         Β Τάξη       Γ Τάξη        Δ Τάξη     Ε Τάξη        ΣΤ Τάξη