9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Ο χάρτης του σχολείου μας

Χάρτης ορίων περιοχής 9ου Δ.Σ. Αλεξανδρούπολης

Η περιφέρεια του σχολείου

Η περιφέρεια του σχολείου μας περικλείεται από τις οδούς Κωνσταντινουπόλεως, Τραϊανουπόλεως, Κοτύως, Κεσσάνης και Δωδεκανήσου