9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Δοξιπάρα

Τύμβος Μικρής – Δοξιπάρας – Ζώνης

Ένα Ρωμαϊκό Ταφικό μνημείο Θησαυρός, δυστυχώς ανεκμετάλλευτος. Παρ’ όλα αυτά εμείς του δώσαμε την πρέπουσα σημασία και τον επισκεφτήκαμε. Θαυμάσαμε από κοντά τις άμαξες, τα άλογα και τις καύσεις των νεκρών!

Και μετά από αυτό ………… Πολεμικό Μουσείο!