9ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης

Βιβλιοθήκη

Βιβλίο! Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου! Εμείς τον επισκεφτήκαμε …….. στο σπίτι του! Μα που αλλού; Στη Δημοτική βιβλιοθήκη. Ένα κτίριο …… βιβλίο ανοιχτό …. Που μας διηγήθηκε τόσα ……. Σχολείο, Κέντρο Υποδοχής προσφύγων, Φυλακές, Καπνομάγαζο …… Ένα βιβλίο …….. μπεστ σέλλερ στην Αλεξανδρούπολη!