ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ Μ.Δ

ΣΚΟΠΟΣ
Είναι η εξοικείωση του μικρού μαθητή με Μ.Δ με το βιβλίο και την ανάγνωση
και η σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης με το λογοτεχνικό βιβλίο. Αυτή
η σχέση θα το βοηθήσει να αναπτύξει τη δημιουργική του σκέψη, να
δραστηριοποιήσει τη φαντασία του και την εφευρετικότητά του, να εμπλουτίσει
την αισθητική του καλλιέργεια, να δοκιμάσει τα συναισθήματά του
αναπτύσσοντας έτσι τη συναισθηματική του νοημοσύνη, να καλλιεργήσει τη
γλωσσική του έκφραση με έμμεσο και βιωματικό τρόπο, και εν κατακλείδι να
συγκροτήσει ολόπλευρα την προσωπικότητα του.
Το βιβλίο αποτελεί το παράθυρο στη φαντασία αλλά και τη σκέψη του
παιδιού. Ο συνδυασμός της εικόνας με το κείμενο προσφέρει
πολυαισθητική απόλαυση. Η δύναμη που έχουν οι εικόνες και οι λέξεις
επιτρέπουν στο παιδί να ταξιδέψει στο χώρο της φαντασίας, να
ονειρευτεί και να σκεφτεί.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 καλλιέργεια αναγνωστικής απόλαυση
 άσκηση της δεξιότητας της προσεκτικής ακρόασης
 καλλιέργεια δεξιότητας αναδιήγησης ιστοριών
,συναισθημάτων ή καταστάσεων
 εξάσκηση της μνήμη
 ανάπτυξη δυνατότητας κατανόησης κειμένου και
ικανότητας του να χρησιμοποιεί τη γλώσσα
 ανάπτυξη συνεργατικής ικανότητας
 ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας
 αφηγηματική ικανότητα
 εξοικείωση με τη λειτουργία ομάδων
 δημιουργία κλίματος συντροφικότητας και
δημιουργικότητας μέσα στην τάξη, η οποία σταματά να Σελίδα 11

αποτελεί ένα άθροισμα μεμονωμένων μαθητών αλλά
γίνεται μια «κοινότητα αναγνωστών».
 αναζήτηση νέων λύσεων και στάσεων ζωής

Περισσότερα εδώ….

 

 

Αφήστε μια απάντηση