Το σχολικό έτος 2012-2013  σε επίπεδο σχολείου σχεδιάσαμε ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας που αποσπασματικά έχετε δει σε παλαιότερες δημοσιεύσεις μας .

Στην παρακάτω παρουσίαση θα δείτε τα βήματα που ακολουθήσαμε και τις δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε για να υλοποιηθεί το διαθεματικό πρόγραμμα φιλαναγνωσίας με τίτλο Στοπ στη βία-Εξοικείωση των παιδιών με την ιδέα και την εικόνα της αναπηρίας-διαφορετικότητας .

Με αφορμή ένα βιβλίο

φτερά ανοίγουν

οι μαθητές στο 95ο Δημοτικό Σχολείο!!!


Αφήστε μια απάντηση