Εκπαιδευτικοί 2020-2021

Α/Α Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Τμήμα/Μάθημα
1 Λαζοπούλου Ελένη ΠΕ70 Διευθύντρια
2 Ντεξής Χρήστος ΠΕ70 Υποδιευθυντής / Ολοήμερο
3 Καραμπατάκη Αγγελική ΠΕ70 Α1
4 Κασαπίδου Ελισάβετ ΠΕ70 Α2
5 Γκάντσου Αλεξία ΠΕ70 Β1
6 Κωνσταντίλα Μαριάνθη ΠΕ70 Β2
7 Χατζοπούλου Ελένη ΠΕ70 Γ1
8 Χατζής Βασίλης ΠΕ70 Γ2
9 Κούφα Μαριάννα ΠΕ70 Δ1
10 Σίμου Βασιλική ΠΕ70 Δ2
11 Τζούκας Απόστολος ΠΕ70 Ε2
12 Ρήγα Παναγιώτα ΠΕ70 Ε1
13 Λαμπρίδου Καλλιόπη ΠΕ70 ΣΤ1
14 Παπασουλιώτη Ευφημία ΠΕ70 ΣΤ2
15 Καβαλιώτη Μαρία ΠΕ91 Θεατρική Αγωγή
16 Καραβίδα Τριάδα ΠΕ08 Εικαστικά
17 Κοκκινίδου Βασιλική ΠΕ11 Φυσική Αγωγή
18 Αθανασιάδου Αναστασία ΠΕ11 Φυσική Αγωγή
19 Μπύρου Αναστασία ΠΕ06 Αγγλικά
20 Σαραφιανού Φωτεινή ΠΕ06 Αγγλικά
21 Βαβουλίδου Ειρήνη ΠΕ07 Γερμανικά
22 Αηδώνη Ευαγγελία ΠΕ05 Γαλλικά
23 Κοντοπούλου Πελαγία ΠΕ16 Μουσικής
24 Βογιατζόγλου Κυριακή ΠΕ86 Πληροφορική
25 Μένου Χατζηγεωργίου Αλεξάνδρα ΠΕ70 Τμήμα Ένταξης
26 Χριστίδου Αικατερίνη ΠΕ71 Παράλληλη Στήριξη
27 Κερμελίδης Ι.Θεολόγος ΠΕ71 Παράλληλη Στήριξη
28 Λογγινίδης Στέφανος ΠΕ70 Ολοήμερο
29 Κασσανδρινού Βιργινία ΠΕ70 Διοικητικό Έργο