ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ….και όχι μόνο.

Το Φωτόδεντρο,   http://photodentro.edu.gr/aggregator/     είναι ένα εξαιρετικό ψηφιακό εργαλείο, που μπορείτε να το εξερευνήσετε με τα παιδιά, επιλέγοντας ως εκπαιδευτική βαθμίδα,την προσχολική ηλικία..

Επίσης παραθέτω ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ_signed  μία σελίδα που προώθησε το ΥΠΑΙΘ στις σχολικές μονάδες με ιστοσελίδες εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχομένου.