Στην επιμορφωτική Ημερίδα με θέμα τη μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό, που διοργάνωσαν οι Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου Ευαγγελία Μανούσου και Αγαπούλα Ευθυμιοπούλου,υπήρξε εισηγήτρια η Κυρία Γαλάνη Ευφροσύνη,(προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου μας) με θέμα «Από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό…με αγάπη», όπου ανέπτυξε δράσεις που γίνονται κάθε χρόνο στο νηπιαγωγείο μας για την ομαλή μετάβαση στο Δημοτικό σχολείο