ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ

8ο Νηπιαγωγείο Παλλήνης Παλλήνη 18/04/2019

Α. Στο Νηπ/γείο για το σχολικό έτος 2019-2020 εγγράφονται
Οι μαθητές που είναι γεννημένοι το 2014 ( νήπια ) και το
2015( προνήπια ).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου2019
Εγγραφές μετά τις 21 Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Οι γονείς/κηδεμόνες υποβάλλουν στο Νηπ/γείο που ανήκουν:

1. Αίτηση εγγραφής- Υπεύθυνη δήλωση.
2. Το Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών αναζητείται από
το Νηπ/γείο μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος :
<>.
3. Αποδεικτικό Δ/νσης κατοικίας: ( Λογαριασμός ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ ή μισθωτήριο ενοικίασης θεωρημένο από την
εφορία ή εκτυπωμένο από TAXIS NET ή συμβόλαιο αγοράς,
όλα στο όνομα των γονέων .)
δ. Επίδειξη του βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ( Β.Υ.Π.)

Γ. ΕΝΤΥΠΑ που θα πάρετε από το Νηπ/γείο την ημέρα της εγγραφής και θα κατατεθούν συμπληρωμένα και υπογεγραμ-
μένα:

α. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου.
β. Ατομικό Δελτίο Υγείας ( Α.Δ.Υ.Μ.)( συμπληρώνεται, σφραγίζεται και υπογράφεται από παιδίατρο και μπορεί να προσκομιστεί στο Νηπ/γείο μέχρι το τέλος Σεπτεβρίου)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα μπορούν να εγγράφο-
νται:

1. Οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας
τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνερ-
γοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που
προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα και
κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολού-
μενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κτλ. αρκεί η
προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής
του τρέχοντος έτους.

2. Οι μαθητές των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως:

α. Πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες,γονείς
με χρόνιες παθήσεις.
β. Πολίτες τρίτων χωρών.

ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Από 6 έως και 20 Μαΐου : 11:45 – 12:45 μμ.

Παρακαλούμε κατά την εγγραφή είναι απαραίτητη η παρουσία των παιδιών για να γνωρίσουν το σχολείο τους.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα όρια του δήμου στον οποίο ανήκει το Νηπ/γείο, η φοίτηση των προνηπίων ΔΕΝ εμπίπτει στις προβλέψεις της παρ. 3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 ( ΦΕΚ 38Α) για το σχ. Έτος:
2019 – 2020.
Παλήνη 18/04/2019
Η Προϊσταμένη

Γαλάνη Ευφροσύνη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς,
Την Πέμπτη 18/4/2019, το Εκπαιδευτικό βιωματικό εργαστήρι «ΧΡΟΝΟΣ», μαζί με τους μαθητές μας, θα αναβιώσουν τα πασχαλινά έθιμα του τόπου μας, διατηρώντας έτσι ζωντανή την ελληνική παράδοση μέσα απο το βιωματικό πρόγραμμα με θέμα: «Μας καλεί η Κυρά Σαρακοστή…»

Επίσης η Παρασκευή 19/4/2019, είναι η τελευταία ημέρα λειτουργίας του Σχολείου εν όψει Πασχαλινών διακοπών. Την ημέρα αυτή θα λειτουργήσει κανονικά και το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Το Σχολείο θα λειτουργήσει ξανά στις 6/5/2019, ημέρα Δευτέρα.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα «Καλή και ευλογημένη Πασχαλιά!!!»

Η Δ/νση και το Διδακτικό Προσωπικό του 8ου Νηπ/γειου Παλληνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Γονείς,
Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 10 Απριλίου 2019 υλοποιείται επιμορφωτική ημερίδα για τους/τις Νηπιαγωγούς που διδάσκουν στα Νηπιαγωγεία του Δήμου Παλλήνης. το θέμα της ημερίδας είναι: «Το αειφόρο σχολείο». Η ημερίδα εντάσσεται στις επιμορφωτικές δράσεις του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. , πράξη 7/14 Φεβρουαρίου 2019.
Η ημερίδα διοργανώνεται από τις ΣΕΕ Προσχολικής Εκπαίδευσης Ευθυμιοπούλου Αγαπούλα και Φεγγερού Παναγιώτα σε συνεργασία με τη ΣΕΕ Εκπαίδευσης για την Αειφορία Λαλαζήση Χρυσούλα και τις υπεύθυνες σχολικών δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.

Κατά τη διεξαγωγή της ημερίδας το σχολείο δεν θα λειτουργήσει.

Η Δ/νση και το Διδακτικό Προσωπικό
του 8ου Νηπιαγωγείου Παλλήνης