Ανακοίνωση για τις συναντήσεις γονέων με τους εκπαιδευτικούς

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 4/11/2020 παραληφθείσα νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ που αφορά τη μη διασπορά του COVID-19, οι συναντήσεις με τους γονείς θα γίνονται μόνο σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού. Συνεπώς οι ενημερώσεις για την πρόοδο των μαθητών θα γίνονται αποκλειστικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας.

 

Με εκτίμηση

Οι εκπαιδευτικοί