4 Νοεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την από 4/11/2020 παραληφθείσα νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣ που αφορά τη μη διασπορά του COVID-19, οι συναντήσεις με τους γονείς θα γίνονται μόνο σε περιπτώσεις […]