Κατασκευή πήλινου καλουπιού

Με αφορμή τις απόκριες η τάξη μας έφτιαξε το ψάρι κλόουν από πηλό, με γύψινο καλούπι, που οι ίδιοι κατασκευάσαμε, από ένα παιχνίδι που είχαμε στην τάξη μας.