Μάρτιος 2015

“Ο ”Οδυσσέας”, το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας στην Ελλάδα το οποίο δημιούργησε και λειτουργεί ”Το Χαμόγελο του Παιδιού”, θα βρίσκεται στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά […]