ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Βάσει του ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ του νηπιαγωγείου τα νήπια πρέπει να μάθουν την χρησιμότητα της γλώσσας για να αποκτήσουν κίνητρο στην εκμάθηση των φωνημάτων στη συνέχεια. Μια πρώτη εισαγωγή στον τομέα αυτόν του αναλυτικού προγράμματος, είναι να διερευνήσουμε τι καταλαβαίνουν τα παιδιά σε σχέση με την χρησιμότητα των γραμμάτων στη ζωή μας.

Δραστηριότητα 1η:

  • Δείχνουμε στα παιδιά το εικονογραφημένο αλφάβητο που όλοι χρησιμοποιούμε στο νηπιαγωγείο και τα ρωτάμε γιατί χρειαζόμαστε τα γράμματα. Σημειώνουμε, εαν θέλουμε, τις απαντήσεις τους. Μετά τους δείχνουμε τις λέξεις στον πίνακα του Ημερολογίου και των εποχών που έχουμε στην παρεούλα και εστιάζουμε στα γράμματα σε σχέση με τους αριθμούς, τονίζοντας ότι όλα αυτά είναι λέξεις.
  • Τους δίνουμε τις καρτέλες με τα ονόματά τους ή άλλων λέξεων που διαθέτουμε και ζητάμε να τις ομαδοποιήσουν σε αυτές που έχουν κεφαλαία και σε αυτές έχουν μικρά γράμματα, τοποθετώντας τες σε 2 σχοινιά διαφορετικού χρώματος ή σε 2 καλάθια.
  • Ζητάμε από τα παιδιά να μας πουν από μία λέξη και τονίζουμε σε τυχόν απαντήσεις με πολλές λέξεις, ότι τώρα είπαν πολλές κι όχι μόνο μια.
  • Ζητάμε στη συνέχεια να πουν κάτι με μια λέξη πχ Το φύλλο, εαν δουλεύουμε το φθινόπωρο και δίνουμε κι ένα παράδειγμα. Όταν όλοι πουν, εξηγούμε ότι έφτιαξαν μια πρόταση με την λέξη φύλλο, που είχε πολλές λέξεις.

Με αυτόν τον απλό τρόπο και λιτά λόγια, περάσαμε τις έννοιες ΛΕΞΗ και ΠΡΟΤΑΣΗ, που θα τις επαναλαμβάνουμε ως το τέλος της χρονιάς, για να τις δομήσουν και να μην είναι μια επιφανειακή γνώση.

Δραστηριότητα 2η:

Τις πρώτες μέρες στο νηπιαγωγείο, δίνουμε στα παιδιά να αντιγράψουν λέξεις που τις βλέπουν. Εμείς, αφού μιλήσαμε για το φθινόπωρο σε σχέση με τα φύλλα και τα φυλλοβόλα δέντρα και κόψαμε φύλλα, κάναμε θεατρικό παιχνίδι με αυτά και τα ομαδοποιήσαμε ανάλογα με το χρώμα τους (Μαθηματικά), αντιγράψαμε την λέξη ΦΥΛΛΟ και το ζωγραφίσαμε με τέμπερα:

 

Δολιανίτη Αθηνά