Κατασκευές 25η Μαρτίου- Ευαγγελισμός

Τα τρία τμήματα ασχολήθηκαν θεματικά με την 25η Μαρτίου και τον Ευαγγελισμό, παράλληλα με την προετοιμασία των εορταστικών εκδηλώσεων. Ενδεικτικά, κάποιες από τις κατασκευές:

25η Μαρτίου