Γωνιά επίλυσης συγκρούσεων

Γωνιά Επίλυσης Συγκρούσεων Η επιστήμη της «Συμβουλευτικής ψυχολογίας» και η ανθρωπιστική προσέγγιση της παιδαγωγικής επιστήμης δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία-επικοινωνία. Αυτό πραγματοποιείται, εκτός των άλλων, και  εάν το παιδί μπει στη θέση του άλλου παιδιού και κατανοήσει τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τα πράγματα, αν αναπτύξει δηλαδή την «ενσυναίσθηση».

Το 1996 ο εκπαιδευτής σε θέματα σπουδών ειρήνης Chethkow-Yanoov επινόησε ένα παιχνίδι,  προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα των νηπίων να γίνουν «καλοί ακροατές», συνεπώς να μπουν στη θέση του άλλου.

Πρόκειται για τη «γωνιά της επίλυσης  συγκρούσεων». Αυτή αποτελείται από δύο καρεκλάκια, το ένα σηματοδοτημένο με ένα αυτί και το άλλο με ένα στόμα. Κάθε φορά, που ένα παιδί νοιώθει ότι έχει γίνει κάποια αδικία σε βάρος του από κάποιο άλλο μέλος της ομάδας, κάθεται στο στόμα και καλεί το παιδί, που το αδίκησε, να καθίσει στο αυτί, προκειμένου να του μιλήσει για το γεγονός και να εκφράσει τα συναισθήματα του, στη συνέχεια, κάνοντας ένα σήμα δικής τους επινόησης,  τα παιδιά αλλάζουν θέση και απαντά το άλλο παιδί.

Βασικός κανόνας του παιχνιδιού είναι να μη μιλήσει ποτέ το παιδί που κάθεται στο αυτί και να μην.  ακούσει ποτέ  το παιδί που κάθεται στο στόμα. Το παιχνίδι αυτό, αν παιχτεί σύμφωνα με τους κανόνες του, έχει θεαματικά αποτελέσματα.

Αφού επιτευχθεί η επανασύνδεση των δύο νηπίων επικροτείται από τα ίδια και τους φίλους τους με την ένωση των χεριών και με την επιφώνηση της φράσης: «ΓΙΑ  ΠΑΝΤΑ ΦΙΛΟΙ».Για πάντα φίλοι

Βιβλιογραφία:

1.Μαρία Μαλικιώση-Λοϊζου: Η συμβουλευτική ψυχολογία. Εκδόσεις: Ελληνικά γράμματα.

2.Thomas  Gordon: Ο αποτελεσματικός γονέας. Εκδόσεις: Ευρωσπουδή.

3.Περιοδικό: Σύγχρονο Νηπιαγωγείο. Τεύχη: 78-έτος 2010 και τεύχος 89-έτος 2012.

Παναγιώτα Στογιάννη

 

Αφήστε μια απάντηση