Χρώματα- εκμάθηση βασικών και συμπληρωματικών χρωμάτων