Συναισθήματα

Το θέμα συναισθήματα με το οποίο ασχοληθήκαμε για δυο συνεχείς εβδομάδες, μας έδωσε την αφορμή να μάθουμε την χρησιμότητα όλων των συναισθημάτων, αρνητικών και θετικών. Ήταν σημαντικό να μάθουμε : να τα ξεχωρίζουμε και να τα ονομάζουμε χωρίς να μπερδευόμαστε, να τα διαχειριζόμαστε, να τα εκδηλώνουμε με κατάλληλο τρόπο, να τα ελέγχουμε, να κατανοούμε τα συναισθήματα των άλλων και να αναγνωρίσουμε την λειτουργία τους. Μας δόθηκε η ευκαιρία να εμβαθύνουμε σε πιο δύσκολες κατηγορίες την 2η εβδομάδα, όπως ευτυχία, εμπιστοσύνη, φιλία, μοναξιά κα, αλλά και να μάθουμε τρόπους να διαχειριζόμαστε τις συγκρούσεις μας μέσω της οδού της συζήτησης χωρίς την παρέμβαση πια των δασκάλων! Σιγά σιγά ωριμάζουμε και νιώθουμε πιο ανεξάρτητα πια!