Ζώα υπό εξαφάνιση!

Ένα πολύ σημαντικό μάθημα για τα παιδιά είναι να ενημερωθούν για τις συνέπειες της αρνητικής ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον. Η ευκαιρία δόθηκε στο πλαίσιο του θέματος ‘Ζώα’ με την αναφορά σε εκείνα τα είδη που απειλούνται με εξαφάνιση. Με αυτήν την αφορμή το κάθε παιδί ζωγράφισε ένα ζώο από τα απειλούμενα είδη και στέλνει το δικό του μήνυμα στην ανθρωπότητα για να σωθεί! Πάνω από όλα, όμως, μαθαίνει την αναγκαιότητα κάθε ανθρώπινου όντος πάνω στον πλανήτη γη και να σέβεται έμψυχα και άψυχα!