23 Μαΐου 2013

Ζώα υπό εξαφάνιση!

Ένα πολύ σημαντικό μάθημα για τα παιδιά είναι να ενημερωθούν για τις συνέπειες της αρνητικής ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον. Η ευκαιρία δόθηκε στο πλαίσιο του θέματος ‘Ζώα’ με την αναφορά […]