Θάλασσα

Αυτήν την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με την θάλασσα και κάναμε από κοινού με τους μαθητές τον σχεδιασμό του μαθήματος!