Προγράμματα καινοτόμων δράσεων

Το νηπιαγωγείο κατά καιρούς, έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του καινοτόμα προγράμματα της   Α/θμιας εκπαίδευσης:

2015-2016 Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Τρέχει-τρέχει το νερό

2015-2016 Πολιτιστικά

Με χώμα και νερό φτιάχνουμε πηλό

2014 – 2015 Περιβαλλονική Εκπαίδευση

Ο κήπος του σχολείου μας…

Τα φυτά ζητούν την θέση τους στην πόλη!

Όλα τα ανακυκλώνω, την ζωή μου βελτιώνω!

2013- 2014 (Πολιτιστικών)

Τα δικαιώματα του παιδιού

Θεατρικό παιχνίδι

Αρχαία ελληνική μυθολογία μέσα από την τέχνη

 

2012- 2013

Σύνδεση Θρησκείας και Υγείας