Συμβουλευτική

………….

Διαδικτυακή Πύλη Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

……

……..

..

Α. Λειτουργία ΚΕντρου ΣΥμβουλευτικής και Προσανατολισμού


«Λειτουργία του ΚΕ.ΣΥ.Π.  Πάτρας»

 

Νέοι όλων των ηλικιών βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με προκλήσεις, διλήμματα και δυσκολίες απέναντι στα οποία καλούνται να πάρουν σοβαρές αποφάσεις και να κάνουν τις καλύτερες επιλογές.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού ( ΚΕΣΥΠ) Πάτρας, ως υποστηρικτική δομή της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, συνεχίζοντας τη λειτουργία του

Παρέχει:

Συμβουλευτική στήριξη στους νέους και στην οικογένειά τους για την επιλογή σπουδών και επαγγέλματος.
Πληροφόρηση έντυπη και ηλεκτρονική για σπουδές και επαγγέλματα,
Ενημέρωση σε μαθητές/μαθήτριες αλλά και καθηγητές σε θέματα που αφορούν στις μεταβολές στο σύστημα εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κ.λπ.),
Συμβουλευτική στήριξη και πληροφόρηση σε άτομα με αναπηρία.

Στηρίζει:

Την εφαρμογή του Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα σχολεία (ΣΕΠ).
Τα προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας που υλοποιούνται στα σχολεία.
Την εφαρμογή προγραμμάτων ή εκπαιδευτικών εργαλείων Σ.Ε.Π. , εγκεκριμένων από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., στις σχολικές μονάδες.
Την υλοποίηση και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής ευθύνης του ΚΕ.ΣΥ.Π. στα πλαίσια δράσεων οι οποίες  περιλαμβάνουν μεταξύ των άλλων διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, παραγωγή έντυπου υλικού, διοργάνωση ημερίδων παρουσίασης κ.ά.
Τη συμμετοχή των σχολείων σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

Διοργανώνει:

Ημερίδες επιμόρφωσης καθηγητών ΣΕΠ.
Ενημερωτικές συναντήσεις και επιμορφωτικά σεμινάρια-εργαστήρια που απευθύνονται προς τους εκπαιδευτικούς για θέματα εφαρμογής ΣΕΠ.
Παιδαγωγικά σεμινάρια για γονείς.
Σε συνεργασία με τα σχολεία ημέρες σταδιοδρομίας, συναντήσεις με γονείς για πληροφόρηση και συμβουλευτική στήριξη, επισκέψεις μαθητών σε επαγγελματικούς χώρους, επισκέψεις. επαγγελματιών στην τάξη, δραστηριότητες στα πλαίσια της Αγωγής Σταδιοδρομίας.

Απευθύνεται:

Σε μαθητές , σε αποφοίτους Γυμνασίων, Λυκείων.
Σε γονείς και εκπαιδευτικούς.
Σε κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να προγραμματίσει ή να επαναπροσδιορίσει τη σταδιοδρομία του.

Λειτουργεί:

Με ομαδικές ή ατομικές συνεδρίες – συζητήσεις,
Πρωί ή απόγευμα, ύστερα από τηλεφωνική  επικοινωνία

Τηλ. Επικοινωνίας: 2610 465832-465833
Fax: 2610 465840

Ώρες λειτουργίας: 8π.μ έως 4μ.μ

Ώρες υποδοχής κοινού κατόπιν ραντεβού:
Δευτέρα και Παρασκευή: 09:00 έως 12:00,
Τρίτη,Τετάρτη και Πέμπτη: 11:00 έως 16:00

Υπεύθυνοι: Φραγκάκης Σταύρος και Παππά Μαρία

Διεύθυνση: ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 5 & ΗΠΕΙΡΟΥ

 

Ιστοσελίδαhttp://dide.ach.sch.gr/kesyp

Email: kesyp@dide.ach.sch.gr


...

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Β. Λειτουργία Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων


…….

Οι Υπεύθυνοι Σ.Σ.Ν. έχουν ως έργο την ψυχοκοινωνική κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων του Νομού, με τη δυνατότητα εντοπισμού, διάγνωσης, βραχείας ψυχολογικής παρέμβασης και παραπομπής μαθητών/τριών που χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής αντιμετώπισης.

Παρέχουν συμβουλευτική γονέων και παράλληλα ασκούν προληπτική παρέμβαση στα πλαίσια στήριξης της οικογένειας και κινητοποίησης των λοιπών κοινωνικών φορέων μέσω του σχολείου.
Μπορούν να συμμετέχουν σε παιδαγωγικές συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων των σχολείων του νομού, για την εξειδίκευση θεμάτων που έχουν σχέση με τα εφαρμοζόμενα προγράμματα αγωγής υγείας.
Παρέχουν ενημέρωση των διδασκόντων σε ιδιαίτερα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες των σχολείων, μετά από πρόσκληση του Δ/ντη του σχολείου, ή μετά από αίτημα του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Ευαισθητοποιούν την ευρύτερη κοινότητα σε θέματα αγωγής υγείας και ψυχικής υγείας, οργανώνοντας και συντονίζοντας ομιλίες, συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες.
Παρακολουθούν και υποστηρίζουν τα προγράμματα ψυχικής υγείας των σχολικών μονάδων της περιοχής αρμοδιότητας της Δ/νσης τους, σε συνεργασία με τους Υπεύθυνους αγωγής υγείας της Περιφέρειας στην οποία υπάγονται.
Οργανώνουν συναντήσεις ομάδων εκπαιδευτικών προκειμένου να συμβάλουν στην επίλυση παιδαγωγικών, οργανωτικών και άλλων ζητημάτων και να υποστηρίξουν.

Υπεύθυνος του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Αχαΐας είναι ο κ. Νίκος Παπαχριστόπουλος

και τα στοιχεία επικοινωνίας με τον Σταθμό είναι:

Κανακάρη 46-52

2610 274900

mail@ssn.sch.gr

……………..


Γ. Συνήγορος του παιδιού

..

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, κατόπιν επανειλημμένων επαφών με παιδιά, κυρίως με εφήβους, έχει διαπιστώσει ότι πολλά εξ αυτών γίνονται θύματα σοβαρών παραβιάσεων δικαιωμάτων τους στην οικογένεια, στο σχολείο, στο κοινωνικό τους περιβάλλον ή στο διαδίκτυο, ιδίως σχετικά με την εκδήλωση διαφόρων μορφών βίας, παραμέλησης ή κακομεταχείρισης, μη γνωρίζοντας πώς να αντιδράσουν. Για το λόγο αυτό, δημιουργήθηκε η νέα ιστοσελίδα www.0-18.gr/rotao στο ιστοχώρο του Συνηγόρου του Πολίτη, η οποία πρόκειται να λειτουργήσει πιλοτικά κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Μέσω αυτής, οι ανήλικοι θα έχουν τη δυνατότητα να θέτουν ερωτήματα και να λαμβάνουν απαντήσεις για τον προτεινόμενο τρόπο χειρισμού τους, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη Διεθνή Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, τις προβλέψεις της λοιπής νομοθεσίας, αλλά και τις υπάρχουσες δομές, υπηρεσίες και πρακτικές. Τις απαντήσεις θα δίνουν επιστήμονες του Συνηγόρου του Πολίτη ειδικευμένοι σε θέματα προάσπισης Δικαιωμάτων του Παιδιού. Επιλεγμένες ερωτήσεις και απαντήσεις, χωρίς παράθεση στοιχείων των προσώπων που απευθύνθηκαν στον Συνήγορο, θα παρουσιάζονται σε θεματικές ενότητες, για να διευκολύνουν τους ανηλίκους στην κατανόηση των δικαιωμάτων και των τρόπων προάσπισής τους. Όταν είναι αναγκαίο να παρέμβει ο Συνήγορος για να προστατευθούν τα δικαιώματα των ανηλίκων, θα τους ενημερώνει σχετικά με τη δυνατότητα υποβολής έγγραφης αναφοράς, προκειμένου να ακολουθήσουν οι απαραίτητες ενέργειες διαμεσολάβησης.

…………………………………………………………………………………..

Δ. Σχολείο και Ασφάλεια


Ο αριθμός των μαθητών στην Ελλάδα είναι περίπου 1.000.000. Υπολογίζεται ότι ετησίως 50.000 μαθητές υφίστανται κάποιο ατύχημα στο περιβάλλον του σχολείου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων (ΚΕΠΠΑ), την εξαετία 1996-2001 σημειώθηκαν 23.000 σχολικά ατυχήματα εντός του σχολείου, σε παιδιά ηλικίας 5-14 ετών. Το 60% αυτών αφορούσε την ηλικιακή ομάδα 10-14 ετών και  το 66% αγόρια.

Η συντριπτική πλειοψηφία των τραυματισμών (92%) συνέβη κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου και το 4% κατά τη διάρκεια του ελεύθερου χρόνου. Επτά στους  δέκα τραυματισμούς έλαβαν χώρα στην αυλή του σχολείου, το 10% στην αίθουσα και το 7% σε σκάλα. Ο κύριος μηχανισμός κάκωσης ήταν η πτώση (56%) και αναλυτικότερα το 6% των περιπτώσεων τραυματίσθηκε λόγω πτώσης από σκάλα και το 5% από ύψος. Το 20% των ατυχημάτων κατέληξε σε κάταγμα, ενώ όσο αφορά την έκβαση, το 46% των περιπτώσεων χρειάσθηκε θεραπεία και επανεξέταση και το 4% νοσηλεύθηκε.

Μέτρα πρόληψης:

Α. ΣΚΑΛΕΣ-ΚΑΓΚΕΛΑ

1. Τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών στις άκρες των σκαλιών
2. Τοποθέτηση ψηλών κάγκελων στα επικίνδυνα για πτώση σημεία
3. Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων που να μην διαθέτουν αιχμηρές γωνίες και να μην επιτρέπουν την αναρρίχηση των παιδιών

.

Β. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ

1. Αντικατάσταση ραγισμένων τζαμιών, σπασμένων θρανίων καρεκλών κλπ
2. Απομάκρυνση μαθητών από χώρους επισκευών.

 

Γ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

1. Σωστή επιτήρηση των μαθητών
2. Καταγραφή των ατυχημάτων και συνεργασία με φορείς πρόληψης για τη μείωσή τους Θα πρέπει να υπάρχει ένα ανώτερο επιτρεπόμενο όριο μαθητών ανά σχολείο, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των παιδιών. Τέλος, τα σχολεία θα πρέπει να διαθέτουν ευρύχωρες αυλές.

Δείτε το video της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης για τα σχολικά ατυχήματα 
Πρώτες βοήθειες – Ατυχήματα στο σχολείο

 

……………

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 8ου ΓΕΛ


Δείτε σε pdf μορφή το σχέδιο εκκένωσης του κτηρίου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

sxedioCopyright ©           Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.