το παιχνίδι μιας γραμμής

Από Εικαστική δραστηριότητα της Α΄Τάξης, βασισμένη στην περιπέτεια μιας γραμμής.                   λεπτομέρειες στο η περιπέτεια μιας γραμμής