καλλιγράμματα

καλλιγράμματα ή αλλιώς καλλιγραφήματα 8gym-Calligrammes from Yannis Zogakis