Άρθρα για ‘Ολοήμερο’

Με έμπνευση από το μάθημα τις Γλώσσας «Αγάπες …με ουρά» τα παιδιά έγραψαν απίθανα δίστιχα που φανερώνουν τις σχέσεις μεταξύ των τετράποδων. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό!

Εργασία του Ολοήμερου Τμήματος στα πλαίσια του μαθήματος των ΤΠΕ