Άρθρα για ‘Ε Τάξη’

Με έμπνευση από το μάθημα τις Γλώσσας «Αγάπες …με ουρά» τα παιδιά έγραψαν απίθανα δίστιχα που φανερώνουν τις σχέσεις μεταξύ των τετράποδων. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό!