Ώρες ενημέρωσης γονέων & κηδεμόνων

Η ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών θα γίνεται τις ημέρες και ώρες όπως ορίζονται παρακάτω από τον κάθε εκπαιδευτικό.

Κολόκα Μαρία (Α΄τάξη):  την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα 10:00-10:45.

Δελημήτρου Αικατερίνη (Β’ τάξη): την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα 10:45-11:30.

Μαγκαφάς Χρήστος (Γ’ τάξη): την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα11:45-12:35.

Μπράμου Νικολία (Δ’τάξη): την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα 10:0-10:45.

Γιαννικόπουλος Γεώργιος (Ε’ τάξη): την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα 09:00-09:40.

Μπουγά Μαρία ( ΣΤ’τάξη):  την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα 10:00-10:45.

Κυριακόπουλος Γεώργιος (Αγγλικά): την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα 11:45-12:25.

Γιαννικοπούλου Μαγδαληνή (Γερμανικά): την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα 09:40-10:00.

Μυρίλλα Δήμητρα ( Γαλλικά): την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα 09:40-10:00.

Θωίδης Παναγιώτης (Μουσική): την τελευταία Παρασκευή κάθε μήνα11:30-11:45.

Λυρή Αναστασία (Θεατρική Αγωγή): την τελευταία Τετάρτη κάθε μήνα 10:00-10:45.

Στεφανίδης Νικόλαος (Φυσική Αγωγή): την τελευταία Πέμπτη κάθε μήνα 12:35-13:15.

Παβίτσου Παναγιώτα (ΤΠΕ): την τελευταία Τρίτη κάθε μήνα 12:35-13:15

Πολυχρονίδου Τέρψη (Τμήμα Ένταξης): κάθε Παρασκευή 10:45-11:30.

Τσουκαλά Αλεξάνδρα( ψυχολόγος): κάθε Παρασκευή 10:45-11:30.

Πετροπούλου Παρασκευή (κοινωνική Λειτουργός): κάθε Παρασκευή 10:45-11:30.