Ερωτηματολόγια για γονείς και μαθητές στα πλαίσια της Αξιολόγησης

  1. Αφιερώστε 2 λεπτά για να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο για την σχολική μας ιστοσελίδα. Βοηθήστε μας να γίνουμε καλύτεροι!

Πατήστε εδώ.

  1. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για μαθητές (Σχέσεις μεταξύ τους).
  2. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για εκπαιδευτικούς (Σχέσεις μαθητών).
  3. Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης για γονείς (Σχέσεις μαθητών).

Κανόνες- Συμβόλαιο των τάξεων