Διδακτικό προσωπικό

Κατά το σχολικό έτος 2021 – 2022 το διδακτικό προσωπικό είναι το εξής:

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ : Ντούμας Γεώργιος

εκπαιδευτικοί τμημάτων

Α τάξη: Κολόκα Μαρία

Β τάξη: Δελημήτρου Αικατερίνη

Γ τάξη: Μαγκαφάς Χρήστος

Δ τάξη: Μπράμου Νικολία

Ε τάξη: Γιαννικόπουλος Γεώργιος

ΣΤ τάξη: Μπουγά Μαρία

Τμήμα Ένταξης: Πολυχρονίδου Τέρψη

ειδικότητες

Φυσική αγωγή: Στεφανίδης Νικόλαος

Μουσική: Θωϊδης Παναγιώτης

Αγγλικά: Παπανικολάου Μαρία

Γαλλικά: Μυρίλα Δήμητρα

Γερμανικά: Γιαννικοπούλου Μάγδα

Θεατρική αγωγή: Λυρή Αναστασία

Ψυχολόγος: Τσουκαλά Αλεξάνδρα

Κοινωνική Λειτουργός: Πετροπούλου Παρασκευή

Σχεδιασμός και συντήρηση σχολικής ιστοσελίδας για το σχ. έτος 2021-2022: Πολυχρονίδου Τέρψη ΠΕ71