Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2021-2022

Αγαπητοί γονείς & κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 94236/ΓΔ4/29-07-2021/ΦΕΚ Β΄ 3567/04-08-2021 Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΙΘ με θέμα: «Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών  για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων», καθορίζεται κατά την έναρξη του διδακτικού έτους το ετήσιο Σχέδιο Δράσης της σχολικής μονάδας αναφορικά με τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων.

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αποτελούν καινοτόμο, δυναμική, διδακτική, εκπαιδευτική δράση, η οποία συνίσταται στην προσθήκη νέων Θεματικών Ενοτήτων, με εστίαση στις δεξιότητες, στο υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου, αξιοποιώντας σύγχρονες και καινοτόμες μεθόδους μάθησης.

https://blogs.sch.gr/8dimpyrg/files/2021/11/Σχεδιο-Δρασης-BLOG.docx