Εκπαιδευτικά Χρηστικά

 

Στη σελίδα αυτή θα αναρτώνται χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς και αφορούν την λειτουργία του σχολείου:

1: Οδηγίες για τη Λειτουργία του Σχολείου

Παρουσίαση του ΥΠΑΙΘ για τη λειτουργία των σχολείων του Σχολ έτους 2020-2021 (πατήστε τον σύνδεσμο της παρουσίασης για άνοιγμα).

παρουσίαση

2: Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

3: Χρήσιμα φυλλάδια για την ασφάλεια του παιδιού:

2,1 Προστασία στο διαδίκτυο 

2,2 Σεξουαλική κακοποίηση: φυλλάδιο 1  φυλλάδιο 2 

2.3 Ενδοοικογενειακή Βία 

 

4: Διαχείριση Covid-19 στο σχολείο:

Σχεδιάγραμμα διαχείρισης Covid-19 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δ.Μ.  

ΕΟΔΥ: Αρχές Διαχείρισης Covid-19 στα σχολεία  (Αναθεώρηση 11 Νοεμβ 20)