Ώρες ενημέρωσης γονέων

Οι μέρες/ώρες που μπορούν να προσέρχονται οι γονείς στο σχολείο για το Σχολικό Έτος 2021-2022 είναι:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΜΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  τηλεφωνικά ή στην αυλή ΜΗΝΙΑΙΑ
ΜΠΟΥΚΟΥ ΔΩΡΑ Α1  

Πέμπτη 10:30-11:00

 

Απόγευμα σε συνεννόηση
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΛΕΞ Α2  

Παρασκ. 10:00-10:45

 

1η Παρασκ μήνα
ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΑΓΝΗ Β1  

Παρας. 10:50-11:30

 

1η Δευτέρα του μήνα
ΤΡΙΜΠΟΥ ΒΑΛΙΑ Β2  

Δευτέρα 11:45-12:25

 

1η Τετάρτη του μήνα
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΝΟΥ Γ1  

Τρίτη 10:00-10:45

 

1η Τρίτη του μήνα
Χ’ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛ Γ2  

Τρίτη 10:45-11:30

 

1η Τρίτη του μήνα
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ ΘΩ Δ1  

Παρασκ. 11:00-11:45

 

Τελ. Τρίτη του μήνα
ΣΙΜΟΥ ΕΥΑ Δ2  

Δευτ. 11:00-11:45

 

1η Δευτ του μήνα
ΡΑΔΟΥΝΙΣΛΗ ΑΓ Δ3  

ΠΑΡΑΣ 9:15-10:00

 

1η ΠΑΡ 1:15-14:00
ΠΑΡΑΣΚ/ΛΟΣ ΘΑΝ Ε1 Παρασκ. 10:00-10:45

 

1η Δευτ. μήνα
ΒΙΟΛΑΚΗ ΜΑΡ Ε2  

Πέμπτη 9:15-10:00

 

2η Τρίτη μήνα
ΡΙΤΣΚΟΥ ΚΑΤΕ ΣΤ1  

Τετάρτη 9:00-9:45

 

1η Τετάρτη μήνα
ΓΚΩΓΚΟΣ ΣΤΑΥ ΣΤ2  

Τετάρτη 9:00-9:45

 

1η Τετάρτη μήνα